KOMKA kominictví s.r.o.

Ceny

Ceny za čištění a kontrolu spalinových cest jsou stanoveny individuálně dle jednotlivých zakázek na základě jejich složitosti či stavu spalinových cest a připojených spotřebičů. Při uzavření smlouvy o dílo či objednávky nad 10 kontrol či čištění v jednom místě nabízíme zvýhodněné ceny a dopravu zdarma. Při platbě hotově je cena zvýhodněna. Taktéž je zvýhodněno provedení kontroly a čištění současně. Pro přesné stanovení ceny nás prosím kontaktujte, po zjištění základních informací vám cenu sdělíme obratem. Pro společenstva a firmy sjednáváme cenu individuálně na základě objednávky.

Položka Cena
bez DPH
Cena
s DPH
revizní zpráva před uvedením spalinové cesty do provozu, po připojení nového spotřebiče ke spalinové cestě nebo při jakékoli úpravě komínu nebo spalinové cesty, vypracování protokolu o provedené kontrole 1 500 1 800
předběžný souhlas - zjištění stavu komínu a spalinové cesty před připojením spotřebiče, navržení řešení, vypracování protokolu 700 840
digitální měření komínového tahu - změření komínového tahu, vyhotovení protokolu 700 840
kontrola kamerovým systémem - zjištění stavu spalinové cesty kamerovým systémem, endoskopem, pořízení záznamu, vypracování protokolu 500 / 1 000
dle náročnosti
600 / 1 200
dle náročnosti
výpočet spalinové cesty - provedení kontrolních výpočtů k ověření schopnosti spalinové cesty bezpečně odvádět spaliny do volného ovzduší, nebo výpočet před rekonstrukcí či stavbou nového komínu k zjištění parametrů 500 / 1 000
dle náročnosti
600 / 1 200
dle náročnosti
hodinová sazba - odborná konzultace, odstaraňování závad, drobné zednické a tesařské práce 500 / 1 000
dle náročnosti
600 / 1 200
dle náročnosti
vložkování - bude naceněno dle konkrétní zakázky a použitého materiálu samostatně dle náročnosti
individuálně
doprava za 1 km 10 12
doprava Klatovy - paušál 42 50
rekonstrukce komínu dle použitého materiálu a paremetrů zakázky