KOMKA kominictví s.r.o.

Služby

Veškeré nabízené služby jsou prováděny na základě Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Na provedené kontroly jsou dle tohoto nařízení vystaveny protokoly. Spalinové cesty jsou posuzovány dle ČSN 73 4201:2010 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a jejích předešlých znění a ČSN 730833 (Požární bezpečnost staveb).

Z důvodu ochrany našich zákazníků zde uvádíme foto zaměstnanců, kteří mohou nabízené služby provádět:

Zdeněk KROPÁČEK Jindřich PETROVSKÝ Michal JABŮREK Jiří VALENTA
Zdeněk
KROPÁČEK
Jindřich
PETROVSKÝ
Michal
JABŮREK
Jiří
VALENTA